۱. بازی چهاربرگ

تاریخچه بازی  

این بازی در اصل ریشه در خاورمیانه دارد و این بازی نام های متفاوتی دارد ۴ برگ- پاسور- ورق از نام هایی است که همگان این بازی را میشناسند و در کشور های دیگر هم این بازی میشود مثل ایتالیا و مصر .

این بازی معمولا دو نفر انجام میشود و اگر تعداد بازیکنان بیشتر از دو باشد به دو تیم مستقل دو نفره تقسیم میشود و به صورت ضبدری کنار هم میشینن و با هم بازی میکنند .

قوانین بازی

بعد از بر زدن در بازی به هر بازیکن ۴ برگ داده میشود و ۴ برگ هم روی زمین چیده میشود .

وقتی ورق های دست بازیکنان تموم شد دوباره به همه بازیکنا باید ۴ ورق دیگه داده شود  و روی زمین دیگر کارتی پخش نمی شه حتی اگر کارتی روی زمین باقی نمونده باشه این روند ادامه داره تا وقتی که ۵۲ ورق تموم بشه و اگر تو آخر ورقی که روی زمین باقی موند آخرین بازیکنی  که برنده شده است می تونه اون رو برای خودش برداره.

هر بازیکن به نوبت میتواند بازی کند و برگ های زمین را جمع کند. 

هر چند برگ ورق که روی هم مجموعشان یازده شود (مثلاً:۷+۴=۱۱ یا ۸+۲+۱=۱۱) را می‌تواند بردارد.

سرباز تمام برگ‌ها را به جز ملکه و شاه می‌تواند بردارد. (در صورتی‌که برگ عدد و سرباز بر روی زمین باشد، سرباز یا برگه‌های عدد ویا سرباز بر روی زمین افتاده را برمی‌دارد).

شاه می‌تواند با یک شاه برداشته شود.

سرباز می تواند بدون برداشتن کارتی به زمین انداخته شود حتی با داشتن کارتهای دیگر.

بیبی می‌تواند با یک ملکه دیگر برداشته شود.

بعد از خالی شدن دست‌ها دوباره چهار برگ به هر بازیکن داده می‌شود تا دست بعدی شروع شود و این عمل تا زمانی که برگی نماند ادامه می‌یابد.

بازی چهار نفره شبیه بازی دو نفره می‌باشد با این تفاوت که دو نفری که روبروی هم می‌باشند به صورت شراکتی امتیاز جمع می‌کنند.

در انتهای هر ست بازی (ست ششم)، اگر برگ یا برگ‌هایی روی زمین مانده باشد، تمام آن برگ‌ها به بازیکنی می‌رسد که آخرین برگ را برداشته باشد.

بازی چهاربرگ
چهاربرگ

قوانین کارت های عکس و اعداد در بازی 

شکل ها تو بازی چهار برگ به عنوان عدد حساب نمی شوند و فقط با خودشون می تونید اونا رو بردارید(شاه با شاه – بی بی با بی بی – سرباز با سرباز) البته سرباز این خوبی رو داره که علاوه با خود سرباز شما می تونید تمام ورق هایی که روی زمین هست رو با اون بردارید به جز بی بی و شاه. به طور مثال روی زمین ۵ – ۷ – ۱۰ – بی بی هست و یکی از بازیکنا سرباز می اندازده و این بازیکن می تونه اعداد ۵ – ۷ – ۱۰ رو با سرباز را برای خود جمع کند .

سور

سور در این بازی یک اتفاق جنجالی در بازی برای بازیکنان است که در صورتی که دیگر هیچ برگه ای روی زمین نباشد که میتواند با سرباز جمع شود و میتواند با هر برگه دیگری جمع شود و یک بازیکن برگه ای را روی زمین میندازد و نفر بعدی برگه مکمل آن داشته باشد .

اگر بعد از جمع شدن برگ‌ها نفر بعدی که در آستانهٔ سور دادن می‌باشد برگ سرباز را روی زمین بیاندازد نفر بعدی نمی‌تواند سور بزند حتی اگر با سرباز خودش سرباز نفری که سرباز وی زمین انداخته را بردارد.

برای سور ندادن به بازیکن بعدی اگر در دست خود سرباز دارید میتوانید آن را بازی کنید تا نفری بعدی حتی با انداختن سربازی دیگر نتواند سوری بزند این یک قانون است .

سور زدن در سه حالت امکان پذیر نیست در صورتی که بازیکن یا تیمی که دارد بازی میکند ۱۰ سور زده باشد .

در دست آخر و یا در برگه آخر دست آخر سور زده نمیشود این قانون بین دو نفر و یا تیم های شرکت کننده در اول بازی توافق میشود .

اگر بازیکن در بازی امتیاز بیشتر از ۵۹ داشته باشد امکان زدن سور در بازی را ندارد و این قانون در بازی های دو نفر قابل اجراست و این قانون هم مثل قانون بالا بین هر دو نفر در بازی در ابتدا توافق میشود .

اگر تنها برگه روی زمین سرباز باشد آن سور به حساب نمی آید و این موضوع را در قوانین اصلی بازی هم توضیح دادیم .

در حالتی که سه تا شاه یا بیبی روی زمین باشد بعد از بردن یکی از برگ‌ها دو برگ دیگر تا آخر روی زمین می‌ماند و سوری زده نمی‌شود.

سرباز را میتوان بدون بردن هیچ برگی به زمین انداخت حتی اگر کارتهای دیگر داشته باشیم این به انتخاب کاربر است. .

شمارش بازی در دست 

بعد از پایان هر دست در بازی به شکل زیر برگه ها شمارش میشود :

در ابتدا تعداد خاج ها یا همان خال گیشنیز های هر بازی کن شمارش میشود که کدام بازیکن یا تیم ۷ خاج هستند 

در بازی سه نفره چنانچه هیچ بازیکنی به هفت خاج نرسد باشد  آن کسی که بیشتر از بقیه خاج دارد هفت خاج شمرده می‌شود همچنین در حالتی که دو بازیکن به تعداد مساوی خاج داشته باشند بازیکن دیگر هفت خاج است.

هر سور پنج امتیاز سور سرباز ۱۰ امتیاز (در حالت چهار نفره ده امتیاز محاسبه میشود )

ده خشت سه امتیاز

دو خاج دو امتیاز

هر سرباز یک امتیاز

هر آس یک امتیاز

مجموع امتیازهای هر دور بازی منهای سور ۲۰ امتیاز است. در انتها کسی (یا تیمی) که بیشتر از بقیه امتیاز داشته باشد برنده آن دور خواهد شد . دورها باید تا امتیاز پایانی پی گرفته شود. معمولاً امتیاز۶٢ (در حالت چهار نفره دو برابر) به عنوان حد پایانی  بازی شناخته شده و هر کس (تیم) زودتر به این عدد برسد، بازی را برنده شده است .

پاسور روباز

چهاربرگ روباز یا پاسور روباز هم مثل پاسور معمولی بازی میشود  ولی با این تفاوت که تو هر بار به اصطلاح دست دادن یا همون تقسیم چهار کارت به هر بازیکن، لازم است  هر بازیکن یکی از کارت‌ هایی که دارد را طوری نشون بده که  برای هر دو طرف قابل دیدن باشه و این عمل تا زمانی کهچهار برگ هر بازیکن تموم بشه ادامه پیدا خواهد کرد .

۲. بازی حکم

نحوه تعیین حاکم در بازی حکم

برای تعیین کردن حاکم در بازی یک نفر شروع به پخش کارت می‌کند که به آن دیلر بازی میگوند و جلوی هر نفر یک کارت می‌گذارد. اولین کسی که برگ آس (از هر خالی باشد مهم نیست) به او بیفتد، به عنوان حاکم بازی انتخاب می‌شود و او یارش بازی را شروع خواهند کرد.

نحوه دست دادن در بازی حکم 

گردش برگه توسط دیلر بازی مخالف چرخش ساعت انجام میشود یعنی در ابتدا ۵ برگ به حاکم میدهد که حاکم برگ های خود را بررسی کند و حکم کند و بعد از دادن هر ۵ برگ به هر ۴ نفر دست های بعدی ۴ برگ داده میشود در نهایتا هر بازیکن لازم است ۱۳ کارت داشته باشد .

حکم
تعیین حکم

نحوه تعیین حکم توسط حاکم

انتخاب حکم توسط حاکم بسته به استراتژی حاکم و سلیقگی است اما این امر معمولا بسته به خالی که در دست حاکم بیشتر از دیگر برگ ها هست و ارزش بیشتری دارد انتخاب میشود .

(مثلا اگر یک آس و بیبی و هشت دل داشته باشد و یک نه خشت و یک چهار گشنیز، مسلما بهتر است دل را به‌عنوان حکم انتخاب کند. چراکه تعداد برگه های دل در دست حاکم بیشتر است اما خیلی اوقات حکم کردن ممکن است این‌قدر مشخص نباشد و انتخاب آن به سلیقه حاکم برمی‌گردد، و یا بعضا حاکم خال وسط دست یار خود را انتخاب میکند.

 

قانون ده لو کم در بازی حکم

در این حالت اگر یار دست دیلر را به اصطلاح کپ نکرده باشد و برگه های دست حاکم کمتر از عدد ۱۰ باشد یعنی  شکل های بیبی  شاه و یا سرباز در دست نباشد  لازم است که  مجددا دست به حاکم داده شود و دیلر دوباره برگه را بر میزند و برگه ها تقسیم میکند. 

ترتیب ارزش کارت‌ها در بازی حکم

قانون اصلی بازی در حکم  ارزش برگه ها و تعداد بیشتر حکم ها در دست هر کدام از بازیکنان است ،

بیشترین ارزش مربوط به آس از هر خالی است ،ب عد از آن به ترتیب شاه بیبی و سرباز از ارزشمند ترین ها هستند. 

نکته اصلی ارزش برگه ها بعد از عکس ها بسته به این موضوع است که اعداد کوچک تر حکم هستند یا نه ؟

روش انجام بازی حکم  

بعد از مشخص شدن حکم بازی و شروع توسط حاکم بازی بازیکن سمت راست حاکم بازی را ادامه میدهد و به همین شکل به صورت معکوس چرخش عقربه ساعت است .

شروع برگه ها بسته استراتژی حاکم برگه های موجود در دست حاکم دارد  و نهایتا دست برای تیمی است که ارزش 

برگه بیشتری داشته است ، در مرحله بعد بازی را کسی شروع میکند که در دست قبل ارزش برگ آن فرد بیشتر داشته.

بازی حکم
حکم

بریدن در بازی حکم

اگر برگه های روی زمین را یکی از کاربر نداشته باشد و آن خال وسط حکم نباشد میتواند آن را با کوچک ترین خال حکم در دست برید. 

رد دادن در بازی حکم

اگر روی زمین خالی بازی میشود که بازیکنی ندارد و ارزش برگه یار  بیشتر است بازیکن میتواند با اعداد کوچک از خال های دیگر دست را رد کند .

رد دادن به دو دلیل ممکن است  پیش بیاد :

بازیکن علاوه بر اینکه کارت خال بازی را ندارد، کارت حکم هم نداشته باشد.

بازیکن حکم داشته باشد اما نخواهد دست بگیرد؛ چراکه یارش در هرصورت کارت سر آن دست را آورده و در هرحال آن دست را می‌گیرند.

برنده شدن در بازی حکم

هر تیمی که ۷ دست از بازی را برنده شود و یک امتیاز میگیرد و این برد در ست ها ۷ دست اگر ادامه پیدا کند تیم برنده آن بازی خواهد شد .

قوانین امتیازدهی در بازی حکم

کوت کردن در بازی حکم

اگر تیم حریف امکان گرفتن ۷ دست پشت سر هم را داشته باشد و تیم مقابل حتی یک دست را نگیرند به اصتلاح آن دست کوت شده است و آن دست به جای یک امتیاز دو امتیاز نسیب آن تیم میشود .

پرکوت کردن در بازی حکم

اگر تیمی که حاکم آن دست نیست یک ست را ۷-۰ بتواند حاکم را ببرد به اصتلاح به آن پرکوت میگویند و امتیاز آن دست برای تیم حریف سه محاسبه میشود .

کوت دست شش

اگر تیمی در دست یا همان ست  6 تیم دیگری را کوت کند برضررش خواهد بود؛ چراکه در این حالت امتیاز تیم برنده ۱، و امتیاز تیم بازنده ۶ خواهد شد. معمولا براساس توافقی که قبل از شروع بازی انجام شده، بعد از این اتفاق تیم بازنده حاکم هم می‌شود.

۳. بازی شلم

تاریخچه بازی شلم

شلم یا روکن یکی از بازی های پاسور است که بعد از بازی حکم در میان ایرانیان محبوبیت زیادی دارد 

نام این بازی از واژه slam در انگلیسی و chelem در زبان فرانسوی برگرفته شده است که معنی آن در فارسی یعنی جمع آوری تمامی برگ های زمین 

 این بازی اصولا  ۴ نفره انجام میشود اما می‌توان آن را ۲ یا ۳ نفره هم انجام داد 

تمامی بازیکنان با هم رقابت می‌کنند که زود به امتیاز توافق شده برسند .

این بازی شباهت های زیادی به بازی حکم دارد اما از آن حرفه ای تر است و دارای هیجان و ظرافت های بیشتری هست لازم است برای انجام این بازی حتما باید بازی حکم و قوانین آن را بلد بود چرا که سر کردن برگه ها با قانون حکم انجام میشود 

با این تفاوت که امتیاز شماری در آن اهمیت زیادی دارد و در خواندن دست‌ها باید دقت ویژه‌ای را به خرج داد.

شرح بازی

در این بازی هر بازیکن ۱۲ برگ دریافت می‌کند . شروع به خواندن امتیازی که می‌توانند بگیرند می‌کنند. مثلآ ۱۲۵ امتیاز از کل ۱۶۵ امتیاز ممکن. شخص با گروهی  که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم تعیین می‌شود.

سپس تیمی که امتیاز بیشتر را خوانده باید تلاش کند تا امتیاز تعهد شده را کسب کند.در اینصورت او به همان تعداد امتیاز که کسب کرده امتیاز دریافت می‌کند.بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد.

نحوه صحیح دست دادن در این بازی بعد از مشخص شدن (پاسور) از سمت راست چرخش انجام میشود 

نفری که دست می‌دهد ابتدا ۱۲ برگ به نفر سمت راست، ۱۲ برگ به نفر روبه رو، ۱۲ برگ به نفر سمت چپ، ۴ برگ به پشت روی زمین و ۱۲ برگ آخر را برای خود دست می گذارد

دقت داشته باشید که در شلم همیشه ۱۲ برگ آخر به پاسور باید برسد .

نحوه محاسبه امتیازات

در بازی شلم بردن هر دست ۵ امتیاز دارد. 

هر ۵ لو، ۵ امتیاز ‚ هر ۱۰ لو ، ۱۰ امتیاز و 

هر تک آس هم ۱۰ امتیاز دارد . 

به این ترتیب در مجموع کل امتیاز یک بازی ۱۶۵ امتیاز است

۱۳×۵ + ۴×۵ + ۴×۱۰ + ۴×۱۰=۱۶۵

(تعهد کردن) اعلان

نفر سمت راست پس از مرتب کردن دستش امتیازی را فکر می‌کند بدست می آورد را اعلام می‌کند. این امتیاز نباید زیر ۱۰۰ باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است.

بازیکن بعدی یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ کند . کسی که پاس دهد دیگر نمی‌تواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شرکت کند. سپس نوبت نفر سمت راست او می رسد . او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد .

این مرحله آنقدر ادامه می یابد تا ۳ نفر پاس کرده و کسی که آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاکم بازی را آغاز خواهد کرد.

آغاز بازی

بعد از مشخص شدن حاکم ‚ او ۴ برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن ۴ برگ به دلخواه خودش روی زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای 

کسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد.

پس از این که او ۴ برگ را زمین گذاشت )که این برگها جزء برگهای برده حساب می‌شوند( حاکم با پائین انداختن برگ حکم ، بازی را شروع می‌کند. (دقت کنید که حتمآ برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است.)

قانون شلم

اگر تیم حاکم موفق به جمع کردن کلیه برگ‌ها شود ‚ می‌گویند “شلم“ کرده است .در چنین حالتی به جای ۱۶۵ امتیاز

، ۳۳۰ امتیاز به آنان تعلق می‌گیرد مشخص است که تیم حاکم هیچ زمان شلم

نمی‌شود‚ زیرا در اول بازی فرد حاکم چهار برگ

را به عنوان برده از دست خودخارج کرده است

قانون یاسا

اگر امتیاز تیم حاکم از تیم رقیب کمتر شود) یعنی کمتر از ۸۵ امتیاز( در اینجا تیم حاکم یاسا می‌شود و به جای اینکه به تعداد امتیاز تعهد شده منفی بگیرد‚ کل ۱۶۵ امتیاز را منفی میشود 

پایان بازی

معمولآ بازی شلم را تا امتیاز ۱۲۰۰ بازی میکنند اما با توافق بازیکنان ‚ در آغاز بازی می‌توان آن را تغییر داد. امتیازهای ۶۶۰ و ۳۳۰ امتیازات معمولی هستند که می‌توانند جایگزین عدد ۱۲۰۰ شوند .