در اصل این بازی قانون های مخصوص به خودش را دارد و برای دور زدن این قانون ها راهی وجود دارد که ما برای اینکه شما را آگاه کنیم و کسی نتواند شما را با این ترفند ها برنده شود به شما آنها را یاد میدهیم .

البته که تقلب در هیچ بازی جایز نیست و بعضا برای هیجان بازی این کار انجام میشود .

بر زدن 

 در صورتی که دست قبل را باخته باشید لازم است شما آن دست رابدهید و به اصطلاح دیار آن بازی میشود در این حالت شما میتوانید با قراردادن آس در انتهای برگه ها برزدن به شکلی که آن برگه از دست شما خارج نشود و آن کارت را به یار خود میدهد و این موضوع به شما و تیمتون کمک می‌کند تا درصد برد بالاتری داشته باشید و این موضوع می‌تواند نه فقط با یک کارت بلکه با قرار دادن ۴ کارت با ارزش بالاتری در دست آخر برد شما را حتمی کند .

بازی حکم آنلاین
باری

هم تیمی خود را ثابت حفظ کنید  

زمانی که شما یار و هم تیمی خود را ثابت نگه دارید روش بازی با یکدیگر را بسیار خود می دانید و این موضوع به شما کمک می‌کند تا با استفاده از نشانه های بازی ، بهتر بازی را در دست بگیرید این علامت ها هم می‌تواند به صورت استفاده از بادیلنگوییج باشد هم می‌تواند استفاده از برگه ها با ارزش خاص یا بازی کردن یه خال متفاوت در بازی باشد.

تکنیک حرفه ای بازی کردن

در بازی حکم علاوه بر ترفند های  بی رحمانه در بازی راه هایی برای انجام بازی با اصول بیشتر هم وجود دارد که به شما کمک می‌کند بازی را برنده شوید و آنها شما را به انجام بازی حرفه ای تر نزدیک می‌کند .

که این روش شمارش کارت های بازی شده در هر دست است . اگر شما از ابتدا بازی با دقت به برگه ها توجه کنید و بدانید چند برگ در دست خودتون است و چه برگ هایی با چه ارزشی از دست بازیکنان خارج شده است میتوانید دست را برنده شوید .

باید تمرکز کنید  به تعداد حکم‌ها و همینطور آس و عکس‌هایی (شاه، بی‌بی و سرباز) که بازی می‌شود باشد. با یک حساب و تمرکز و توجه قوی ، می‌توانید به راحتی پیش بینی کنید که در دست حریفانتان چه دستی بازی خواهد شد و راه بازی آنها چیست و این مورد به بردن بازی کمک بسیاری می کند. 

ترتیب کارت های هر خال در هر دست به این شکل است عدد۲ (کم‌ درجه‌ ترین خال)، ۳، ۴…۱۰، سرباز، بی‌بی، شاه، تک ، به‌طور کلی هیچ خالی بر یکدیگر برتری خاصی ندارند.

اما بعد از مشخص شدن خال حکم در بازی توسط حاکم تمامی این اعداد می‌توانند ارزش دیگری پیدا کنند .

خال حکم در ابتدا هر بازی توسط حاکم که از قبل توسط دیلر بازی با انداختن آس برای ۴ بازکن انتخاب شده معرفی میشود .

قوانین که بالا خوانید بیشتر در حکم ۴ نفره انجام میشود ولی وقتی تعداد بازکن ها تغییر می‌کند این قوانین اندکی تغییر می‌کند .

حکم تنها بازی است که میتوان آن را از ۲ تا ۶ نفر بازی کرد اما معروف ترین آنها ۴ نفره است .

نکته کلی این بازی این است که اگر در دستی حکم به طوری پخش شده باشد که یکی از بازیکن ها حتی یک برگه از خال حکم نداشته باشد دست از اول بر میخورد و مجددا پخش میشود .